ŞIRINGA ENJEKTÖR

ŞIRINGA VE ENJEKTÖR KATALOG
Tıpta, bir doku veya boşluğa basınçlı sıvı doldurmaya yarayan aletlere bu isim verilir. Yani enjeksiyon olayını gerçekleştiren bir alettir.
Enjektörün camdan veya madenden, silindir şeklinde bir gövdesi ve bunun içinde gidip gelebilen bir pistonu vardır. Bir ucunda,
çelikten, nikelden veya daha iyisi platinden bir musluk bulunur. Bu musluğa iğne takılır. Pistonun şekli enjektörün tipine göre
değişir. En çok kullanılan tip, tamamen kristal camdan yapılan enjektördür. Bunun pistonu, dereceli gövdenin içine sıkıca yerleşir.
Enjektörlerin şekli kullanılacağı yere göre çok değişiktir.

İyi bir enjektörde aranacak özellikler şunlardır: Enjektör sterilize edilebilir olmalıdır. Hiçbir tarafından su ve hava
sızdırmamalıdır. Temizlenebilmesi için kolayca sökülüp takılabilmelidir. Üzeri silinmeyecek şekilde ve doğru derecelendirilmiş
olmalı, düz bir yere konulduğu zaman yuvarlanmamalıdır. Mikrop bulaştırmayı önlemesinden dolayı bir defa kullanılıp sonra atılmak
için yapılmış olan plastik disposable enjektörler en uygun olanıdır.

Tam usulüne uygun olarak kaynatılmayan, vurulurken gerekli temizliğe dikkat edilmeyen enjektörlerle hastalık taşınabilmektedir.